Millî Savunma Üniversitesi
Hava Harp Okulu

(34149) Yeşilyurt / İSTANBUL

Tel: +90 212 663 24 90 (Santral)

Belgegeçer: +90 212 663 28 37

E-posta: iletisim@hho.msu.edu.tr