Hava Harp Okulu Kütüphanesi


  MİSYON

  Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda verilmekte olan askeri ve akademik eğitim doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için; kullanıcıların, askeri, akademik, mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak yerli ve yabancı basılı/süreli yayın, görsel-işitsel materyal, veri tabanları, elektronik ürün ve yayınlar gibi her türlü bilgi kaynağını temin ve muhafaza etmek, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini doğru ve güvenilir bir şekilde en kısa sürede karşılamaktır.

  VİZYON

  Modern çağın en gelişmiş imkan ve olanaklarını kütüphane hizmetlerine entegre ederek çağıyla yarışan MSÜ Hava Harp Okulu personel ve öğrencilerini akademik, idari, askeri ve kültürel faaliyetlerde en etkin biçimde destekleyerek bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme ilkelerine uygun; evrensel düzeyde zengin bir bilgi merkezi olmaktır.


  GENEL BİLGİ

  Koleksiyonunu güncel, çeşitli ve nitelikli basılı/dijital yayınları sağlamak suretiyle okuyucu odaklı bir şekilde geliştirmekte olan Hava Harp Okulu Kütüphanesi genel koleksiyonunda yaklaşık 70.000 materyal bulunmakta olup bu materyaller uluslararası tasnifleme standartlarına uygun bir şekilde açık raf sistemi ile kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır

  Geleneksel Kütüphane Hizmetleri

  Basılı ve dijital yayınlardan oluşan kütüphane koleksiyonunun kullanıcılara sunulması ve istifade ettirilmesidir.

  Elektronik Kütüphane Hizmeti

  MSÜ tarafından yayınlanan kitap, süreli yayın, ders notu, konferans, tez, sempozyum gibi dokümanların dijital ortamda kullanıcılara sunulmasıdır.
  Erişim Adresi: MSÜ Elektronik Kaynaklar

  Veri Tabanı Hizmeti

  Kullanıcıların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan; ders, ödev, proje vb. araştırma faaliyetlerinde istifade edebileceği bilim, teknoloji, mühendislik, yabancı dil öğrenimi, intihal engelleme ve referans yönetimi vb. alanlarında sunulan erişim hizmetidir.
  Erişim Adresi: : MSÜ Kütüphane Veri Tabanları

  Kütüphaneler Arası İş Birliği Hizmeti

  Askeri kütüphaneler ile sivil üniversite ve araştırma kütüphaneleri arasında kullanıcıların taleplerini karşılamaya yönelik materyal alışverişi yapılmasıdır.

  Çalışma Saatleri
  Hafta İçi: 07:30-23:00
  Hafta Sonu: 10:00-16:00

  İletişim :(0212) 663 24 90 / 4313