Hakkımızda


    Millî Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu; öğrenci seçme uçuşu ile başlayan Havacılık sevgisini temel askerlik eğitimi ve akademik eğitim ve öğretimle harmanlayıp yıl içinde ileri askeri ve liderlik vasıflarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim yılı içinde askeri kültür, bireysel gelişim, temel değerler konularında zengin bir akademik programla desteklenen askerlik ve liderlik eğitimi, yıl içi ve kamp dönemi uçuş faaliyetleri ile havacılık boyutuna da yükseltilmektedir.


    Hava Harp Okulunda; alanlarında seçkin, ihtisas sahibi, temsil gücü yüksek rol model seviyede asker ve sivil öğretim üyeleri tarafından yurt içi ve yurt dışı muadilleri ile rekabetçi akademik ve askeri eğitim verilmektedir. Okulumuzda;

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği

  bölümlerinde lisans öğretimi verilmektedir. Bununla birlikte Askeri Bil. Böl. Bşk.lığı, Sosyal Bilimler Böl. Bşk.lığı, Temel Bilimler Böl. Bşk.lığı ve Yabancı Diller Böl. Bşk.lığı tarafından lisans eğitimleri desteklenmektedir. Hava Harp Okulunda Eğitim Öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil beş yıl olup öğrenimlerini tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasının yanında subay diploması alarak mezun olurlar.

    Hava Harp Okulunda Yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Okulumuzda hazırlık sınıfı ile birlikte Hava Harbiyelilere 5 yılda verilecek İngilizce ders saati toplam 1380 ders saati olarak planlanmıştır. Toplam ders saatinin 180 saatlik kısmı 3’üncü sınıfta 60 ve 4’üncü sınıfta 120 ders saati olarak verilmek üzere havacılık İngilizcesi eğitimi olarak planlanmıştır. Hava Harbiyelilere 5 yılda verilecek ikinci yabancı dil ders saati toplam ise 540 ders saati olarak planlanmıştır. Yabancı diller bölüm başkanlığı hazırlık sınıfı binasında hava Harbiyelilerin kullanımına sunulan ve akıllı tahta, 5+1 ses sistemi ve kablosuz internet erişimi bulunan “Edutainment Center” ders faaliyetleri, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, konuşma kulübü faaliyetleri ve münazara faaliyetleri gibi pek çok farklı kullanım amacına hizmet etmektedir.

    Hava Harp Okulunda Türk Vatandaşı öğrencilerimizin yanı sıra dost ve müttefik 16 farklı ülkeden 100’ün üzerinde öğrenci misafir askeri öğrenci statüsünde öğrenim görmektedir. Aynı zamanda Yurt dışında görünürlüğümüzü artıracak proje, bilimsel yarışma etkinlik ve Erasmus+ gibi uygulamalara önem verilmekte akademik kadrolarımıza ve genç Harbiyelileri gerekli destek sağlamaktadır.

    Hava Harp Okulunda akademik ve askeri eğitimlerin yanı sıra beden eğitimi ve spor dallarında üst seviyede eğitim verilmektedir. Eğitimlerinin amacı Harbiyelilere kazandırılan yetenekler ile yüksek performanslı uçakların kullanılmasında ve muharebede karşılaşacakları her türlü güçlüğü yenebilecek fiziki yeterlilik ve uygun kondisyon seviyesine ulaştırmak ve kendisine güvenini geliştirmektir. Hava Harbiyelileri sporu sevdirmek, tesis ve malzemeleri etkin olarak sunmak ve kullandırmak, gelişimlerine katkıda bulunmak ve teğmen rütbesiyle pilot adayı da olan mezunların sporu bir yaşam felsefesi olarak görmeleri, hayatları boyunca spor yapmaya devam etmeleri amaçlanmaktadır.

    HAVA HARBİYELİ OLMAK AYRICALIKTIR.