Komutan      

       Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir. Göklerini korumayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.” veciz sözünden hareketle, vatanımızın mavi göklerdeki teminatı olan Hava Harbiyelilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sevk, idare ve komutanlık yeteneklerini kazanmış, muhtelif hava-yer, hava-hava sistem ve silahlarını taktik seviyede bilecek, muhabere sahasını okuyup anlayabilecek sistem bilgisini kazanmaları maksadıyla, onlara mühendislik lisans programlarının yanında askeri eğitim ve öğretim de verilmektedir. Askeri eğitimler neticesinde profesyonel askerlik ve havacılık hayatının temellerini oluşturan, itaat etmeyi ve disiplini yürekten benimsemiş, iyi bir asker olmayı başarmış liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

      Harp Okulu, öğrenci seçme uçuşu ile başlayan Havacılık sevgisini temel askerlik eğitimi ve akademik eğitim-öğretimle harmanlayıp ileri askeri ve liderlik vasıflarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim yılı içinde askeri kültür, bireysel gelişim, temel değerler konularında zengin bir akademik programla desteklenen askerlik ve liderlik eğitimi, yıl içi ve kamp dönemi uçuş faaliyetleri ile Hava Harbiyelilere havacı bir subayda bulunması gereken temel nitelikler kazandırılmaktadır.

      Hava Harp Okulunda, geleceğin hava ve uzay platformlarında görev alarak iyi bir savaş pilotu ve seçkin birer hava subayı olmak için eğitim gören Hava Harbiyelilerin karşılaşabilecekleri fiziksel zorluklarla başa çıkabilmelerinin yanı sıra psikolojik olarak da güçlü olmaları hedeflenmekte, moral ve motivasyonları yüksek bir şekilde eğitim almaları sağlanmaktadır. Bunun için Hava Harbiyelilerin takım oyunlarında yer alarak tim ruhuna dayalı sportif alanlarda yetenek kazanmaları maksadıyla çeşitli fiziki imkânlar sunulmaktadır.

      Hava Harp Okulunda akademik ve askeri eğitimlerin yanı sıra beden eğitimi ve spor dallarında üst seviyede eğitim verilmektedir. Eğitimlerin amacı, Hava Harbiyelilerin yüksek performanslı uçakları kullanılmalarında ve muharebede karşılaşacakları her türlü güçlüğü yenmelerinde gerekli olan fiziki yeterlilik ve uygun kondisyon seviyesine ulaşmalarını sağlayarak kendilerine olan güvenlerini artırmaktır. Ayrıca Hava Harbiyelilere sağlanan fiziksel imkanlarla onlara sporu sevdirmek, gerek eğitim gerekse meslek hayatında sporu bir yaşam felsefesi olarak görmelerini ve hayatları boyunca spor yapmaya devam etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

      Ülkemizin bugün olduğu gibi yarın da ihtiyaç duyacağı yerli ve milli hava ve uzay gücünü tasarlama, inşa ve idame etme vazifesini üstlenecek genç Hava Harbiyelilerin yetiştirildiği Hava Harp Okulu, kendisine tevdi edilen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığını daima taşımaya devam edecektir.

      Hv.Plt.Tümg. Ergin DİNÇ
      Hava Harp Okulu Komutanı