Dekan      

       Hava Harp Okulu Dekanlığının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı hava ve uzay gücünü inşa edecek lisans ve lisans üstü seviyede eğitim ve öğretimi vermektir. Bu kapsamda Hava Harp Okulu geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek; çağın ve bilimin gereklerine göre Hava Kuvvetlerinin gelişimine önderlik edebilecek yeterlilikte, mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim almış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlakî değerleri yüksek seviyede özümsemiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve asil milletimize hizmeti en büyük şeref sayan Hava Harbiyelileri yetiştirmektedir. Hava Harp Okulunda; alanlarında seçkin, ihtisas sahibi, temsil gücü yüksek rol model seviyede asker ve sivil öğretim elemanları tarafından yurt içi ve yurt dışı muadilleri ile rekabetçi akademik ve askerî eğitim verilmektedir.

      Okulumuzda Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde lisans öğretimi verilmektedir. Bununla birlikte Askeri Bil. Böl. Bşk.lığı, Sosyal Bilimler Böl. Bşk.lığı, Temel Bilimler Böl. Bşk.lığı ve Yabancı Diller Böl. Bşk.lığı tarafından lisans eğitimleri desteklenmektedir. Hava Harp Okulunda eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıl olup öğrenimlerini tamamlayan Harbiyeliler, lisans diplomalarının yanı sıra subay diploması da alarak mezun olmaktadırlar.

      Hava Harp Dekanlığında Yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Hava Harbiyelilere 5 yıl boyunca verilecek olan İngilizce eğitimi, 1380 ders saati olarak planlanmıştır. İngilizce dil eğitiminin 180 saatlik kısmı Havacılık İngilizcesi olarak 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda verilmektedir. Ayrıca İngilizcenin yanı sıra Çince ve Rusça gibi 540 saatlik ikinci bir dil eğitimi planlanmıştır.

      Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı hazırlık binasında bulunan sınınıflar Hava Harbiyelilerin derslere aktif olarak katılımlarını destekleyecek modern eğitim teknolojilerinin kullanılmasını imkan veren dijital altyapı ile donatılmıştır. Ayrıca Hava Harbiyelilerin kullanımına sunulan edutainment center; ders faaliyetlerinin yanı sıra bireysel ve grup çalışmalarına katkı sağlayan konuşma kulübü ve münazara gibi birçok faaliyetin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

      Hava Harp Okulunda dost ve müttefik 16 farklı ülkeden gelen 100’ün üzerindeki öğrenci, misafir askeri öğrenci statüsünde öğrenim görmektedir. Aynı zamanda yurt dışında görünürlüğümüzü artıracak proje, bilimsel yarışma, etkinlik ve Erasmus+ gibi uygulamalara önem verilmektedir. Bu kapsamda, akademik kadrolarımıza ve genç Harbiyelilere gerekli destek sağlanmaktadır.

      Hava Harp Okulu Dekanlığı fiziki ders ortamları; 30 Harbiyeli kapasiteli, içerisinde projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkanların bulunduğu modern derslikler ile Elektronik, Bilgisayar, Aerodinamik, Uçak Elemanları, İngilizce, Fizik, Kimya Malzemeleri ve İmalat gibi teknolojik laboratuvarları ve Yabancı Dil öğrenme Merkezinden oluşmaktadır.

      Öğrenciler internet dahili bilgi sistemleri ile sürekli yenilenen ve zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan kütüphaneden haftanın her günü istifade edebilmektedir. Bilimsel çalışma yapmak isteyen Harbiyelilere öğretim elemanları tarafından her türlü destek verilmekte olup ortaya çıkan teknolojik ürünler çeşitli bilimsel etkinliklerde sunulmaktadır. Ayrıca Hava Harp Okulu öğretim elemanları ders vermenin yanı sıra savunma sanayi başta olmak üzere bilimsel AR-GE çalışmaları da yapmaktadır.

      Hava Harp Okulu, geleceğimizin hava ve uzay gücünü oluşturacak subaylarımızı, yurt içi ve yurt dışında alacakları görev ve sorumluluklara hazırlamanın azim ve gayreti içerisinde çalışmalarına devam etmektedir.

      Prof.Dr. Nurettin ACIR
      Hava Harp Okulu Dekanı