Görev ve Değerlerimiz


  Görevimiz

  Görev bilinci, doğruluk, mertlik, şeref ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk Milletine hizmet etmeyi şeref sayan, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip, bilim ve teknolojiyi gereğince takip edebilecek düzeyde mühendislik lisans eğitimi almış, kendisini Türk Hava Kuvvetlerine adamış muvazzaf hava subayı yetiştirmektir.

  Ülkümüz

  Geleceğin üstün nitelikli hava subaylarını yetiştiren, askeri ve akademik eğitim-öğretimi ile dünyada emsali askeri yükseköğretim kurumları ile rekabet edebilen en iyi Hava Harp Okulu olmaktır.

  Değerlerimiz

  • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak,

  • Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş olmak,

  • Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı olmak,

  • Millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücüne sahip olmak,

  • Vazife bilincine sahip olmak,

  • Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak,

  • Değişim ve gelişime açık olmak,

  • Havacılığı sevmek, sevdirmek,

  • Dürüst, çalışkan, adil, özverili ve coşkulu olmak,

  • Anayasa, yasalar ve amirlere mutlak itaat etmek,

  • Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek,

  • Mükemmeliyetçi olmak,

  • İnisiyatif sahibi olmak,

  • Çevreye saygılı olmak,

  • İleri görüşlü olmak,

  • Üstün fedakârlık niteliğine sahip olmak,

  • Doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,

  • Üstün cesaret sahibi olmak,

  • Üstün fiziki güç ve dayanıklılığa sahip olmak.