Ögrenci Alay Komutanlığı


    Öğrenci Alay Komutanlığı'nın Vazifesi

    Hava Harbiyelileri önce insan ve Türk milletinin çok onurlu bir mensubu, sonra çok iyi bir asker ve çok yetenekli bir havacı olarak Türk Hava Kuvvetleri görevlerine hazırlamak maksadıyla; İlgili yasa, yönetmelik ve yönergelerde öngörülen ve Hava Harp Okulu Komutanlığının vereceği emirler doğrultusunda; Hava Harp Okulu öğrencilerinin askeri eğitimlerini, disiplin ve idari işlerini, yönetim hizmetlerini, okulun diğer birimleri ile koordineli olarak planlamak, programlamak ve yürütmek, Hava Harp Okuluna alınacak öğrencilerin seçme uçuşlarını ve intibak eğitimlerini yaptırmak, Öğrencilerin yıl içi Uygulamalı Uçuş Eğitimlerini yaptırmak, Yıl sonu Tatbiki Eğitim faaliyetlerini yürütmek...