Elektronik Mühendisliği


    Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına, ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun olarak, atanacağı görevlerdeki problemleri ve iyileştirme fırsatlarını tespit ederek bilimsel problem çözme ve karar verme yöntemlerini uygulayan ve uygulatan, mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, mesleki ve akademik alanda kariyerini geliştirebilecek, etik değerlere sahip, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, mühendislik bakış açısına sahip çağdaş harekât subayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın gelişmiş elektronik haberleşme ve kontrol sistemlerini içeren, yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerine kavuşması sonucunda oluşan akademik altyapı ihtiyacına göre belirlenen Kontrol, Haberleşme, Devreler ve Sistemler ile Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dallarından oluşan teşkilatlanmasıyla Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretimin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi görevlerini ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde mevcut olanaklarla yerine getirmektedir.

  Akademik Kadro

  Nurettin ACIR

  Samed İNKAYA

  Mert KARADEMİR

  Osman KAYA

  Özgün Devrim KILIÇ

  Tufan KOÇ

  Serhat ÖZBEK

  Pınar ÖZTÜRK ÖZDEMİR

  Deniz ÖZENLİ

  Asım UÇAR